Diabetológia licenc vizsga


  • A licenc vizsga díja 30 Ft.
  • A licenc vizsga megszerzéséhez, illetve meghosszabbításához szükséges dokumentumok.
  • EMMI rendelet a továbbiakban: R.

EMMI-rendelet hatályba lépését követően kezdődhetnek. A rendelkezéscsomag több egészségügyi képzéssel kapcsolatos jogszabályt módosít; érinti az egyes szakvizsgák és licencek megszerzésének előfeltételeit és követelményeit. EMMI rendelet vezette be, amely az alapképzésben megszerezhető kompetenciákon túl, egyes speciális tevékenységek ellátásához teremti meg a feltételeket.

a fekélyek népszerű kezelése cukorbetegséggel

Nem nyújt új szakképesítést, az alapképzés során megszerzett ismeretek kiegészítését, bővítését, további specializálását szolgálja. Célja a többi közt az orvostudomány fejlődése következtében bevezetett új eljárások és eszközök alkalmazásának elsajátításához szükséges ismeretek elsajátíttatása, az egyes szakmák közötti határterületeken speciális szakismeret megszereztetése, így diabetológia licenc vizsga és rugalmas alkalmazkodás biztosítása a különféle szakterületeken megfogalmazódó igényekhez.

dr. Porochnavecz Marietta

Az eredeti jogszabály megjelenésének idején, tavaly szeptemberben a licenc képzések rendszerének alapjait teremtették meg. A rendeletben foglalt szabályozás tartalmazza az adott tevékenységeknek és kompetenciáknak az egészségügyért felelős miniszter által licencként történő elfogadását megelőzően lefolytatott szakmai egyeztető folyamat részletes leírását.

dcont trend vércukormérő hibakód e 8

Ez biztosítja, hogy olyan tevékenységeket, kompetenciákat fogadjanak el, amelyekre tényleges gyakorlati igény van, és hozzájárulnak a betegellátás hatékonyságának és minőségének javításához. Licenc képzést a jogszabály alapján az egyetemek szervezhetnek, mivel a szakirányú szakképzés megszervezésére is ők jogosultak, és a két rendszer szorosan összefonódik.

Vad är DIABETES? Maria Gomez, Ledare för Diabetescentrum \u0026 Professor i Kardiovaskulär fysiologi

A szaktárca egészségügyért felelős államtitkárságától korábban kapott információk szerint a tavalyi rendelet alapján az idei első félévben szakmai és érdekképviseleti szervek bevonásával határozták meg a konkrét képzések tartalmát, ezt követően pedig elindították a jogszabály módosításának folyamatát. Az új licenc képzések tartalmára vonatkozó jogszabályt követően kezdődhetnek az első képzések.

A tavalyi rendeletet a mostani egyebek mellett új fogalmak bevezetésével egészíti ki.

a diabetes mellitus kezelése 2 insuls

Eszerint a beavatkozási licenc a megszerzett szakképesítéshez kapcsolódóan meghatározott, a szakképesítés során el nem sajátítható speciális beavatkozás ok elvégzésére jogosít. Az interdiszciplináris licenc két vagy több szakterület határterületét képező, speciális ismereteket igénylő, egyetlen szakképesítés diabetológia licenc vizsga le nem fedett szakmai területen történő tevékenység végzésére, míg a specializációs licenc valamely szakképesítés részét képező szakterületen, a szakképesítés megszerzése során elsajátított ismereteknél bővebb, speciális ismeretet, jártasságot biztosító, komplex ismereteket magába foglaló tevékenységi kör végzésére jogosít az adott szakmai területen.

cukorbetegség kezelésére gyógyszert asd