Országos statisztikai hivatal. Központi Statisztikai Hivatal - KSH


Adatszolgáltatók: törvényszékek Adatfelvétel típusa: adatgyűjtés Gyűjtött adatok köre: az érkezett, a befejezett és a tárgyidőszak végén folyamatban maradt ügyek száma ügycsoportok és iratfajták szerint Adatgyűjtés gyakorisága: havonkénti Adatszolgáltatás beérkezési határideje: a tárgyhónapot követő hónap A táblázatok összesített és ügyszak szerinti bontásban, bírósági szintenként külön-külön, törvényszékekre lebontva tartalmazzák az érkezett, a befejezett és a tárgyidőszak végén folyamatban maradt ügyeket; illetve a befejezett és folyamatos ügyek pertartamára vonatkozó kimutatásokat.

A tárgyidőszak adatai mellett százalékos összehasonlításban kerülnek feltüntetésre az előző időszakhoz képest bekövetkezett változások.

Központi Statisztikai Hivatal

Részletes elemzések A tárgyidőszak ügyforgalmi adatainak alakulásáról, az észlelhető rövid- vagy hosszabb távú tendenciákról, a változások okairól féléves elemzések készülnek. Statisztikai évkönyvek Az ügyforgalmi adatok mellett az OBH évenként statisztikai évkönyvet állít össze. Ez — szintén táblázatos formában — bíróságonként mutatja be, a per tárgya szerinti bontásban, az érkezett, a befejezett és a folyamatban maradt ügyek számát.

Jogerősen befejezett büntetőügyek vádlottjainak statisztikai adatai A bíróságok által egy központi adatbázisba feltöltött elektronikus adatgyűjtő lapok adatait az OBH feldolgozza, és az összesített adatokat tartalmazó adatbázist elérhetővé teszi.

országos statisztikai hivatal cukorbetegség 2 típusú éhezés kezelés

Az előállított statisztikák közzététele Az OBH az ügyforgalmi adatokra vonatkozó statisztikai táblákat és a kapcsolódó elemzéseket két időpontban teszi közzé: a tárgyév első félévi adatokat a tárgyév október ig; a tárgyévi adatokat pedig a tárgyévet követő év április ig.

A jogerős határozattal befejezett büntetőügyek vádlottjainak statisztikai adatait tartalmazó adatbázis adatai havonta frissülnek.

országos statisztikai hivatal sebek kezelése cukorbetegség alatt

A tárgyévben feltöltött adatok véglegesítése a tárgyévet követő év március Valamennyi statisztikai termék a bíróságok központi honlapján www. Az elemző munkákat — a könnyebb érthetőség biztosítása végett — több grafikon is színesíti. Az adatfelvételek módszertana Jogerős határozattal befejezett büntetőügyek vádlottjai A jogerős határozattal befejezett büntetőügyek fiatalkorú, illetve felnőtt vádlottjáról a jogerős határozatot meghozó bíróságok elektronikus adatlapon szolgáltatnak adatokat.

A statisztikai adatokat a Bírósági Integrált Információs Rendszerben rögzített, valamint az ügy irataiból megállapítható adatok alapján kell megadni. Ügyforgalom Az ügyforgalomra vonatkozó adatszolgáltatás teljes körű, kiterjed valamennyi, bíróságra érkezett, befejezett vagy még folyamatban lévő ügyre.

Központi Statisztikai Hivatal - KSH

A járásbíróságok, a közigazgatási és munkaügyi bíróságok, a törvényszékek, az ítélőtáblák, valamint a Kúria által használt Bírósági Integrált információs Rendszerben rögzített adatok elektronikus átvételével történik meg a statisztikai adatszolgáltatás. A törvényszékek, mint cégbíróságok elektronikus adatlapon szolgáltatnak statisztikai adatokat, amelyben közreműködik a Céginformációs és Elektronikus Eljárásban Közreműködő Szolgálat.

Az adatszolgáltatás teljes körű, kiterjed valamennyi cégügyre. Az országos statisztikai hivatal alkalmazott fogalmak, osztályozások Az OBH a bírósági szervezetrendszer felépítését követve, a bíróságok ítélkező feladatát figyelembe véve alakította ki az adatfelvételekben használt osztályozásokat.

  1. Központi Statisztikai Hivatal - KSH
  2. Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár – Wikipédia
  3. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a rendszeres és részletes publikációk mellett még naprakészebb információkkal szolgáljunk hazánk társadalmi és gazdasági folyamatainak alakulásáról.

Az alkalmazott fogalmak, definíciók alapvetően az egyes anyagi, vagy eljárási-ügyviteli jogszabályok előírásaihoz igazodnak. Az adatfelvételek vizsgált sokasága: adott időszak bíróságra érkezett, bíróságon befejezett, vagy még folyamatban lévő elintézésre váró ügyek száma; adott időszakban jogerős bírósági határozattal érintett vádlottak száma. Az adatelőállítások speciális adattartalma miatt a nemzetközi statisztikai osztályozások, nómenklatúrák és módszertanok alkalmazásának lehetősége nagyon korlátozott.

Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár

Az előállított statisztikák más országok hasonló tárgyú adatgyűjtésével — az eltérő jogrendszeri sajátosságok miatt — nehezen hasonlíthatók össze. Statisztikai adatok igénylésének rendje Az OBH az általa előállított statisztikákról törekszik a felhasználókat gyorsan és teljeskörűen tájékoztatni.

országos statisztikai hivatal központi statisztikai hivatal adószám

Abban az esetben, ha szervezeten kívüli felhasználók a központi honlapon nem publikált szerkezetben szeretnének adatot igényelni, az OBH-hoz obh obh.

A kérelem teljesítését az OBH elnöke engedélyezi.

Cimkék - kozponti-statisztikai-hivatal

Az adatigénylés teljesítésének határideje — az OBH elnökének engedélyétől számított — 5 munkanap. Abban az esetben, ha a kért adatigény nem, vagy nem teljeskörűen teljesíthető; illetve ha annak teljesítésére 5 munkanap nem elegendő, az OBH tájékoztatja a megkeresőt az adatszolgáltatás korlátairól.

Tudományos célú hozzáférés igénylése esetén a felhasználók a Magyar Igazságügyi Akadémia Tudományos Dokumentációs Osztályához fordulhatnak országos statisztikai hivatal obh.