American diabetes association guidelines 2021 pdf


Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet, Budapest Summary SGLT2-inhibitors — antihyperglycaemic agents with benefits beyond glucose control SGLT2 sodium-glucose co-transporter -inhibitors were developed for treating patients with type 2 diabetes. Efficacy and safety of these drugs were documented in several phase 3 clinical trials.

The position of SGLT2-inhibitors in the therapeutic approach for patients with type 2 diabetes were assigned in different guidelines and use of these drugs were suggested in dual or triple combination therapy after failure with metformin-monotherapy. According to requirements of health authorities, cardiovascular safety trials were conducted and completed with four drugs empagliflozin, dapagliflozin, canagliflozin, ertugliflozin.

Unexpectedly, not only safety but marked cardiovascular and renal benefits were published in after completing the trial with empagliflozin vs.

In addition, data available from several cardiovascular trials with SGLT2-inhibitors in the past five years resulted in up-dated publications of guidelines regarding antihyperglycaemic treatment of patients with type 2 diabetes.

Recently, cardiovascular risk categories, presence or absence of heart failure and chronic kidney disease should be evaluated and considered first at modification of pharmacological treatment. Although SGLT2-inhibitors were introduced in diabetology several years ago, it became apparent by now that these antihyperglycaemic agents have potentials beyond glucose control. Accordingly, we experience a slow but continuous revolution of an anti-diabetic drug in cardiology and nephrology.

A regisztrációhoz szükséges vizsgálatok igazolták a készítmények antihyperglykaemiás hatékonyságát, american diabetes association guidelines 2021 pdf a potenciális mellékhatásokat is. A szakmai irányelvek kijelölték a kezelési stratégiában betöltött helyüket a szekvenciális kezelés második-harmadik lépcsőjében, a diabétesz kórlefolyása során gyakran szükségessé váló kombinált antidiabetikus terápia tagjaként.

A forgalmazáshoz szükséges kardiovaszkuláris biztonságossági vizsgálatokat négy készítmény empagliflozin, dapagliflozin, canagliflozin, ertugliflozin esetében elvégezték. Váratlan eredményként először ben az empagliflozinnal american diabetes association guidelines 2021 pdf publikálták, hogy a placebokontrollos, american diabetes association guidelines 2021 pdf vizsgálat nemcsak a készítmény biztonságosságát, hanem jelentős kardiovaszkuláris és renális előnyét is igazolta 2-es típusú diabéteszben szenvedő, igen nagy kardiovaszkuláris kockázattal rendelkező betegek körében.

Az elmúlt öt évben ismertté vált több vizsgálat nyomán a 2-es típusú diabétesz gyógyszeres kezelésének irányelvei módosultak, alapvető fontosságúvá vált a kardiovaszkuláris kockázat, a szívelégtelenség és az idült vesebetegség befolyásolásának mérlegelése és az aktuális helyzethez igazodó terápia kezdeményezése.

Nyilvánvalóvá vált ugyanakkor az is, hogy az SGLT2-gátlók — bár antihyperglykaemiás szerként a diabetológia terén kezdték pályafutásukat — olyan kardiológiai és renális előnyökkel is rendelkeznek, amelyek folytán ez a hatástani csoport joggal került a kardiológusok és a nefrológusok érdeklődésének középpontjába. Bevezetés Az SGLT nátrium-glükóz-kotranszporter gátló készítményeket a 2-es típusú diabétesz kezelése érdekében fejlesztették ki.

Hazánkban az empagliflozin és a dapagliflozin hét évvel ezelőtt került forgalomba, az egyébként regisztrált canagliflozin hazai bevezetésére üzleti megfontolások alapján nem került sor, míg a hatástani csoport negyedik képviselője, az ertugliflozin, ben vált a hazai betegek számára elérhetővé.

cukorbetegség kezelése háttér

A diabetológusok így hazánkban három készítménnyel szerezhettek tapasztalatokat. Az újonnan kifejlesztett antidiabetikumokkal — hatósági előírás következtében, a rosiglitazonnal kapcsolatos metaanalízis nyomán, tól kezdődően — kardiovaszkuláris biztonságossági vizsgálatot kell végezni ahhoz, hogy az adott készítmény forgalomba kerüljön, illetve maradjon 1, 2, 3.

Valamennyi készítmény esetében teljesült az elsődleges végpont: igazolható volt a placebóval szembeni non-inferioritás, azaz kardiovaszkuláris aggály nem merült fel az adott készítménnyel kapcsolatban. Kivételt jelentett a saxagliptin esetében a másodlagos végpontként vizsgált szívelégtelenség miatti hospitalizáció statisztikailag értékelhető kockázatnövekedése.

A szakmai közvéleményt nagyon meglepte az SGLT2-gátlókal végzett kardiovaszkuláris biztonságossági vizsgálatok első eredménye, amely ben látott napvilágot.

Ez a vizsgálat új lendületet adott a 2-es típusú diabéteszben végzett kardiovaszkuláris biztonságossági vizsgálatoknak, hiszen a cél innentől kezdve a biztonságosságon túlmenően a kardiovaszkuláris előny igazolása volt. A randomizált, nagy tanulmányok olyan bizonyítékokat szolgáltattak, amelyek folytán a megújuló szakmai irányelvekben is jelentős változás következett be.

Ma már egyértelmű, hogy az SGLT2-gátló készítmények markánsan csökkentik a szívelégtelenség kockázatát és lassítják a renális károsodás ütemét. Ebből eredően az SGLT2-gátlókkal kapcsolatos eredmények nemcsak a diabetológusok érdeklődésére tarthatnak számot, hanem az elmúlt két-három évben a hatástani csoport iránt igen nagy érdeklődés tapasztalható a kardiológusok és a nefrológusok körében is.

Ez — többek között — azért is alakult így, mert kiderült, hogy az SGLT2-gátlók előnyös kardiális és renális hatásai diabétesztől függetlenül is jelen lehetnek, amit először a DAPA-HF-vizsgálat igazolt a dapagliflozinnal kapcsolatban.

Az eredmények összességében véve jelzik, hogy az SGLT2-gátlók a diabetológián túlmutató kardiális és renális előnyökkel is rendelkeznek. A kettős vak, randomizált vizsgálatban a zajló antidiabetikus kezelés megtartása mellett az aktív ágon a betegek naponta egyszer empagliflozint kaptak 10 mg vagy 25 mg formában, a kontrollágon placebo szerepelt.

Az összevont empagliflozinágraa placeboágra beteg került. A követés mediánértéke 3,1 év volt. A HbA1c placebóval korrigált értéke napi 10 mg empagliflozin mellett a Empagliflozin versus placebo mellett a testsúly, a haskörfogat, a vérnyomás- és a húgysavszint csökkent, a szívfrekvencia nem változott.

Összefoglalva azt lehet megállapítani, hogy fokozott kardiovaszkuláris kockázatú, átvészelt vagy ismert kardiovaszkuláris betegségben szenvedő 2-es típusú cukorbetegek körében a zajló standard antidiabetikus kezelés mellett alkalmazott empagliflozin számottevően csökkenti a kardiovaszkuláris eseményeket, a szív­elégtelenség miatti hospitalizációt, az összmortalitást, a renális szövődmények progresszióját és a renális klinikai események számát. Az alapvizsgálat több, utólagos elemzését is publikálták 9— A követés mediántartama hét 3,6 év volt.

A statisztikai analízis hierarchikus sorrendben történt. A vizsgálat a renális funkciók terén egyes végpontokban a canagliflozin vs. Canagliflozin vs. A vizsgálat elsődleges végpontjaként két, egymással egyenrangú, összetett végpont szerepelt.

Analizálták a 3 pontos MACE alakulását, de e mellett a szívelégtelenség miatti hospitalizáció vagy a kardiovaszkuláris halál összevont végpontja ún. Az eredeti post graduate diploma in diabetes and endocrinology végpont a 3 pontos MACE volt, a vizsgálat már zajlott, amikor a más SGLT2-gátló készítménnyel befejezett tanulmány EMPA-REG OUTCOME eredményei a vizsgálókat arra ösztönözték, hogy klinikai szempontból releváns másik elsődleges végpontot kardiovaszkuláris halál, szívelégtelenség american diabetes association guidelines 2021 pdf hospitalizáció összevont végpontja emeljenek be a vizsgálandó elsődleges kimenetelek közé.

diabetes szakasz étrend kezelés

A követés tartama medián 4,2 év volt A dapagliflozin kardiovaszkuláris szempontból biztonságos készítménynek bizonyult a non-inferioritás kritériuma teljesült az elsődleges 3 pontos MACE-végpontot tekintve. A dapagliflozin vs. Alcsoport-analízis során statisztikailag értékelhető interakciót nem találtak primer vs.

cukor cukorbetegség 2 típusú kezelés vércukorszint

A betegek a véletlen besorolás elve alapján vodka cukorbeteg kerültek a három vizsgálati ágra ertugliflozin 5 mg, ertugliflozin 15 mg, placebo. A vizsgálati tervet ban készítették, a cél a hatósági előírásnak megfelelően a non-inferioritás tesztelése volt. A vizsgálati protokollt A vizsgálat dec.

A két ertugliflozinágat összevontan értékelték A renális összetett végpont csak tendenciaszerűen mutatott javulást, de érdemes figyelemmel kísérni az eGFR időbeni változását is, s ez esetben megfogalmazható az, hogy az ertugliflozin nemcsak a szívelégtelenség, hanem a renális protekció terén is a csoporthatásra jellemző tulajdonságokkal rendelkezik A tanulmányt idő előtt zárták a független értékelő bizottság véleménye nyomán, miután az aktív ágon megfigyelt jó eredményből adódóan a további folytatás nem volt indokolt.

A zárásig összesen beteget randomizáltak, a követési idő medián 2,62 év volt.

terheléses vércukor vizsgálat inzulin érték

Az aktív vs. Amputáció vagy csonttörések vonatkozásában a két csoport érdemben nem különbözött egymástól A multicentrikus, a véletlen besorolás elvét követő, kettős vak, placebokontrollos, III. A vizsgálat elsődleges összevont végpontjaként a kardiovaszkuláris halál vagy a szívelégtelenség rosszabbodása szívelégtelenség miatti hospitalizáció vagy szívelégtelenség miatti sürgős orvosi ellátás szerepelt.

HUNGARIAN DIABETES ASSOCIATION

A követés tartama medián 18,2 hónap volt. A másodlagos végpontként szereplő összhalálozás relatív kockázata a dapa­gliflozin vs. A DAPA-HF az első tanulmány, amely igazolta, hogy SGLTgátló készítmény adott esetben dapagliflozin szívelégtelenség rosszabbodását vagy kardiovaszkuláris halálozás kockázatát csökkentő markáns hatása nemcsak 2-es típusú diabéteszben, hanem prediabéteszben és szénhidrátanyagcsere-zavarban nem szenvedők körében is igazolható, a hatás a szívelégtelenség miatti háttérterápiától független volt 24, 25, A klinikai megfigyelések összegzése Az SGLT2-gátlók fejlesztése a feltételezett antihyperglykaemiás hatás kiaknázása érdekében történt, a készítmények alkalmazási előírásai mind ez ideig a 2-es típusú diabétesz orális kezelésének terén, elsősorban kombináció tagjaként adták meg az indikációs területet.

Ennek megfelelően kerültek az egyes készítmények forgalomba, ezért szereztek kezdetben kizárólag a diabetológusok saját tapasztalatokat a készítményekkel. Ma már egy szélesebb körben elfogadottá vált, hogy az SGLT2-gátlók — bár antihyperglykaemiás szerként a diabetológia terén kezdték pályafutásukat — olyan kardiológiai és renális előnyökkel is rendelkeznek, amelyek folytán joggal kerültek a kardiológusok és a nefrológusok érdeklődésének középpontjába is. A szívelégtelenség gyógyszeres kezelési lehetőségei korlátozottak, az idült vesebetegség progressziójának lassítása terén az elmúlt 20 évben új gyógyszer nem jelent meg, érthető tehát a társszakmák érdeklődése.

Nem vitás természetesen az sem, hogy a készítmények újólag megismert előnyös tulajdonságai a gyógyszeripar számára is kihívást, lehetőséget jelentenek. A szakmai közvélemény ma úgy tartja, hogy az SGLT2-gátlók — 2-es típusú diabéteszben alkalmazva — közös, hatástani csoportra jellemző tulajdonságaként az antihyperglykaemiás, a testsúlycsökkentő és a szerény vérnyomáscsökkentő hatás tartható számon. Fontos körülmény, hogy alkalmazásuk során a hypoglykaemia-kockázat érdemben nem növekszik.

Kardiológiai és nefrológiai vonatkozásban hatástani csoportra jellemző tulajdonságként szerepel a szívelégtelenség kockázatának egyértelmű mérséklése és a renoprotektív hatás. Fontos körülmény, hogy a szívelégtelenség alakulására kifejtett előnyös hatás viszonylag rövid idő néhány hét után már detektálható.

Renális vonatkozásban fontos, hogy a gyógyszer american diabetes association guidelines 2021 pdf megkezdése után rövid időn néhány napon belül az eGFR-érték csökken, de ez részben reverzibilis, részben pedig hosszú távon az eGFR stabilizálódik, szemben a placebo mellett megfigyelt fokozatos csökkenéssel. Az SGLT2-gátlók ateroszklerotikus eredetű kardiovaszkuláris betegségekre kifejtett hatásával kapcsolatos eredmények kevésbé konzisztensek a hatástani csoporton belül, statisztikailag értékelhető előny jellemző módon a szekunder prevenció terén volt dokumentálható empagliflozin és canagliflozin esetében.

Ma még egyelőre nyitott kérdésként szerepel az, hogy az alkalmazási előírás egyes készítmények esetén fog-e változni, s ha igen, milyen formában. A rendelkezésünkre álló bizonyítékok alapján az vélelmezhető, hogy olyan változásra készülhetünk, amelynek folyományaként az SGLT2- gátló készítményeket a diabetológián túl más folk cukorbetegség kezelésében az inzulin is egyre gyakrabban fogják alkalmazni 27, 28, A csoporthatás kérdését a mellékhatások terén is elemezni indokolt.

Mai tudásunk szerint a genitális mikotikus infekciók számának növekedése és a ketoacidózis-esetek számának emelkedése csoporthatásként értelmezhető. Genitális mikotikus infekció a gyakorlatban előfordul, olykor american diabetes association guidelines 2021 pdf a gyógyszer további adását. Inkább kellemetlen, semmint komoly mellékhatásként értékelhető. A ketoacidózis-esetek szerencsére ritkák, fizikai terhelés, interkurrens betegség, inzulinterápia mellett fordulnak inkább elő.

Magyar Diabetes Társaság

Időben fel kell ismerni ezt az állapotot, hogy a metabolikus kisiklás súlyosbodását elkerülhessük. Úgy látszik, hogy más vizsgálat egyelőre nem erősítette meg ennek a szövődménynek a kockázatnövekedését 28, Az nyilvánvaló, hogy az antihyperglykaemiás hatás renális támadásponttal a glükozuria fokozásával valósul meg. A fokozott glükozuria következménye a testsúlyvesztés, de csökken a vérnyomás is, ami a natriuresis növekedésével és a volumendeplécióval áll összefüggésben.

A kedvező kardiovaszkuláris és renális hatások hátterében szerepet kap a preload és afterload csökkenése, a hematokrit növekedése, a myocardium metabolizmusának előnyös megváltozása, a vesében a tubulo-glomerularis feedback javulása, az eritropoetinszint növekedése, a glükagonszint emelkedése, a lipidprofil javulása, a szérumhúgysavszint mérséklődése, a glükóztoxicitás csökkenése, az oxidatív stressz javulása. Nehéz megítélni, hogy melyik tényező kap kiemelkedő szerepet a hatás bekövetkeztében.

A kezdeti általános vélekedés szerint a hatás jelentős részét a hemodinamikai változások magyarázzák, az újabb adatok fényében azonban számos más mechanizmus is fontos szerepet kap a kardiális és renális védelemben A szakma azonban egy kicsit elbizonytalanodott akkor, amikor kiderült a DAPA-HF-vizsgálat eredményeiből, hogy a szív­elégtelenség kockázatának csökkenése ugyanolyan mértékben bekövetkezik prediabéteszben vagy szénhidrátanyagcsere-zavarban nem szenvedő egyének körében is, mint 2-es típusú manifeszt diabéteszben 31— Ez a klinikai adat más megvilágításba helyezi azokat az elképzeléseket, fájdalom a cukorbetegség lábaiban, népi jogorvoslatokkal elsősorban a diabéteszes kezelési módszertan cukorbetegség terén bekövetkező változással magyarázzák az SGLT2-gátlók előnyös kardiológiai és nefrológiai hatását.

A szerzők Zelniker TA, Braunwald E a szívelégtelenség és a renális hatás mögött, illetve az ateroszklerózis befolyásolása terén pontokba szedve összesen 23 olykor átfedő lehetséges hatást soroltak fel, megjegyezve a végén, hogy egy betegség progressziója terén az egyik szerv károsodásának megelőzése kedvező hatással lehet egy másik szervre is A 2-es típusú diabétesz kezdő terápiájaként változatlanul a metformin szerepel.

Szívelégtelenség vagy renális protekció szükségessége esetén a bizonyított előnnyel rendelkező SGLT2-gátlók preferálandók, de választhatók GLP glükagonszerű peptid receptor-agonisták is akkor, ha SGLT2-gátlók kontraindikáltak, vagy a túl alacsony eGFR-érték miatt nem adhatók. A hazai, ben publikált diabetológiai szakmai american diabetes association guidelines 2021 pdf az új ismeretek fényében is elég korszerű volt, de a ban megújított irányelv még jobban tükrözi azokat a fejleményeket, amelyek sorába az SGLT2-gátlókkal végzett legutóbbi klinikai tanulmányok is beletartoznak 37, A diabetológiai indíttatású nemzetközi szakmai irányelvek mellett ben napvilágot láttak elsősorban kardiológiai és nefrológiai szemléletű nemzetközi szakmai irányelvek is 39, Ezek az irányelvek még markánsabban hangsúlyozzák, hogy a 2-es típusú diabétesz kezelésében alapvető jelentőségűnek kell lenniük a kardiovaszkuláris és renális előnnyel rendelkező antidiabetikumoknak olyannyira, hogy adásuk adott esetben első szerként, metformin american diabetes association guidelines 2021 pdf is indokolt lehet.

  • Springer Nature remains neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.
  • MDT Web-szerkesztőség, Prof.
  • Global epidemiology of prediabetes - present and future perspectives. - Abstract - Europe PMC
  • Crane cukorbetegség

Ez a kérdés még nem tekinthető lezártnak, evidenciákon alapuló irányelvek mellett a napi gyakorlatban több más körülményt is figyelembe kell vennünk akkor, amikor döntünk — a beteggel közösen — a választandó készítményről. Mi várható a közeljövőben? Várható ezért, hogy a közeljövőben az alkalmazhatóság renális paraméterei enyhülni fognak, ami segíteni fogja a nefrológiai gondozást.

Az áttekintett kardiovaszkuláris biztonságossági vizsgálatokban az előnyös hatás legkonzisztensebben a szívelégtelenség kockázatának csökkenése terén volt megfigyelhető.

  1. Magyar Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Társaság On-line
  2. - читал мы рукавом движущимся.
  3. Cukorbetegség kezelésére ágynemű
  4. Milgamma hatóanyaga
  5. A hónap híre - április

Várható ezért, hogy az SGLT2-gátlók a jövőben a szívelégtelenség kezelésében szélesebb körű alkalmazási lehetőséget nyernek. Az SGLT2-gátlók pontos hatásmechanizmusa még mindig nem teljesen tisztázott.

A szakmai közvélemény sokat vár az e téren zajló, kisebb, mechanisztikus jellegű vizsgálatoktól.

gyógynövény gyűjtemény a cukorbetegség kezelésében

Az SGLT2-gátlók helye az 1-es típusú diabétesz kezelésében még nem kiforrott. A kezdeti lelkesedés nemzetközi szinten kicsit megtorpant. Várható, hogy az SGLT2-gátlók és GLP1-receptor-agonisták kedvező kardiológiai és nefrológiai vonatkozásai miatt a diabetológusok gyakrabban veszik majd igénybe a társszakmák konzíliumát pl.

glucophage kezelése cukorbetegség

Természetesen ez fordítva is igaz, a diabetológusok készséggel állnak rendelkezésre, ha a társszakmánál jelentkező betegeknél diabetológiai gond merülne fel. A diabetológiai jellegű szakmai irányelvek nincsenek teljesen összhangban a kardiológiai és nefrológiai indíttatású irányelvekkel a 2-es típusú diabéteszben ajánlott első antihyperglykaemiás szer megválasztását illetően.

Kíváncsian várjuk, hogy milyen újabb adatok válnak majd ismertté, amelyek segíthetik az egységes álláspont kialakítását ezen a téren. Az ESC Európai Kardiológusok Társasága ben közzétett irányelvében a kockázati besorolás rizikóstratifikáció kritériumai alapján a 2-es típusú diabéteszben szenvedők döntő többségében indokolt az SGLT2-gátlóval vagy GLP1-receptor-agonistával történő kezelés. Ennek támogatási költségvonzata nem elhanyagolható, erre a körülményre már a nemzetközi irodalomban is felhívták a figyelmet 41, A hazai szakmai közvélemény kíváncsian várja, hogy lesz-e a finanszírozás terén elmozdulás a jelenlegi helyzethez viszonyítva.

Publications

Összességében véve az várható, hogy az SGLT2-gátló készítményeket — megtartva diabetológiai hasznosságukat — más szakterületek kardiológia, nefrológia is egyre gyakrabban fogják használni 43— KG Magyarországi Fióktelepe támogatta. References 1. Nissen SE, Wolski K.